Výběr skladovacích sil na obilí: Průvodce FARMIXU, díl 3.

Vítejte v závěrečném díle naší série ‚Výběr skladovacích sil na obilí: Průvodce FARMIXU‘. Po dvou dílech plných praktických rad a tipů se nyní ponoříme do světa bezpečnostních norem a certifikací. Proč je certifikace ATEX pro odtahové ventilátory tak důležitá? Jak nám norma EUROCODE pomáhá při návrhu a postavení sil? A jaké výhody přináší venkovní umístění motorů vyskladňovacích šnekových dopravníků? Připojte se k nám a objevte, jak na bezpečné a efektivní  skladování obilí.

Certifikace ATEX: klíčový prvek pro odtahové ventilátory v obilných silech

ATEX (Atmosphere Explosible) je označení evropské směrnice k bezpečnosti práce v prostředí s rizikem výbuchu. Stanovuje bezpečností požadavky pro všechna zařízení s potenciálním rizikem výbuchu v průmyslových podmínkách včetně odtahových ventilátorů na sile.

S rostoucí poptávkou po bezpečných a účinných skladovacích systémech je odtahový ventilátor s certifikací ATEX nezbytný pro ochranu vašich investic a zachování kvality skladovaných komodit.

Bezpečnost v horní části sila na obilí

V horní části sila se totiž vyskytuje velké množství prachu, který může vytvořit výbušné prostředí. Motory odtahových ventilátorů by měly být přizpůsobené pro zónu 22 nebo 21, což znamená, že jsou navrženy tak, aby snášely prach a nebyly zdrojem výbušného prostředí.

Certifikace ATEX pro elektrické motory

Certifikace ATEX navíc přispívá k dlouhé životnosti a odolnosti elektrických motorů odtahových ventilátorů. Certifikovaná zařízení jsou vyrobena tak, aby vydržela náročné podmínky a nepřetržitý provoz, což snižuje náklady na údržbu a zajišťuje optimální výkon po delší dobu.

Význam certifikace ATEX pro odtahové ventilátory

Elektrické motory odtahových ventilátorů v silech vybavené certifikací ATEX jsou nutné pro zajištění bezpečnosti, účinnosti a optimálního výkonu. Tato certifikace nejen minimalizuje rizika, ale také přispívá k dlouhé životnosti vašich skladovacích zařízení.

 

Bezpečnost obilných sil: EUROCODE jako klíčový standard v EU

Normy jsou důležitou součástí projektování a výstavby sila. Rozdílné normy mohou mít odlišné požadavky na konstrukční prvky a materiály, což může ovlivnit celkovou bezpečnost a funkčnost sila.

Normy v Evropské Unii: EUROCODE

V Evropské unii je nejčastěji používanou normou pro projektování staveb EUROCODE, která je harmonizovaná a platná v celé EU. Posouzení shody podle této normy je tak v EU povinné a sila by měla být navržena a postavena v souladu s jejími požadavky.

Normy v ostatních zemích: ANSI a další směrnice

Ostatní země používají vlastní normy, například ANSI v USA a jiné směrnice, které mají své specifické požadavky pro návrh a konstrukci sila. Norma EUROCODE pro sila na skladování obilí, která stanovuje bezpečnost a spolehlivost konstrukcí, je klíčovým aspektem pro každou společnost zabývající se skladováním a manipulací se zemědělskými komoditami.

Sila pro skladování obilí: certifikace a bezpečnost

Sila pro skladování obilí jsou nezbytná pro uchování kvality a hodnoty zemědělských komodit. Certifikace podle normy EUROCODE zajišťuje, že tato sila jsou navržena a vyrobena v souladu s nejvyššími bezpečnostními normami. To zahrnuje faktory, jako je konstrukční integrita, nosnost a odolnost vůči přírodním katastrofám jako zemětřesení a silný vítr.

Plánování a výstavba skladovacího sila na obilí: platné normy

Při plánování a výstavbě sila je důležité vždy zohlednit platné normy a směrnice v dané oblasti, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost sila a minimalizována rizika spojená s jeho provozem.

 

Velká horní podesta u sil na skladování obilí: klíč k bezpečnosti lidí

Horní podesta je klíčovým prvkem skladovacího sila, který zajišťuje bezpečný a snadný přístup ke schodišti a hornímu poklopu.

Zvětšená plošina: minimální velikost pro bezpečný přístup

Pro bezpečnost pracovníků, kteří se pohybují po skladovacím sile a vystupují na horní podestu doporučujeme zvětšenou plošinu o minimální velikosti 1,7 m. Při dostatečně velké ploše lze zajistit stabilní a pevnou podporu pro nohy, a umožnit tak snadný a bezpečný přístup na schodiště a k hornímu poklopu.

Je nezbytné, aby horní podesta byla navržena a vyrobena s ohledem na tuto bezpečnostní otázku a aby splňovala všechny příslušné normy a standardy pro skladovací sila.

skladovací silo na obilí s horní podestou
Obr. Horní podesta sila u pana Košána, Volenice

Motory vyskladňovacích šnekových dopravníků u obilných skladovacích sil: výhody venkovního umístění

Při vyskladnění sila se využívají šnekové dopravníky ovládané jediným motorem. Máte možnost si vybrat, zda chcete mít motor umístěný uvnitř nebo vně sila.

Důležitost umístění motorů pro skladování obilí

Správné umístění motorů šnekových dopravníků pro sila na skladování obilí má zásadní význam pro efektivní a bezproblémový provoz. Umístění těchto motorů ve venkovním prostředí přináší několik výhod, a proto je v mnoha situacích vhodnější volbou.

Klíčové výhody venkovního umístění motorů

Jednou z klíčových výhod venkovního umístění je snadná údržba a dostupnost. Umístěním motorů vyskladňovacího šnekového dopravníku vně sila mohou technici snadno provádět běžné kontroly a opravy, aniž by museli vstupovat do uzavřených prostor.

Prevence přehřátí a kontaminace zrna

Venkovní umístění motorů také umožňuje lepší odvod tepla, čímž se snižuje riziko přehřátí a prodlužuje životnost motoru. Toto uspořádání navíc minimalizuje riziko kontaminace zrna, protože motor není v přímém kontaktu se skladovaným zrnem.

motor na vyskladňovacím šnekovém dopravníku - poloha uvnitř
Obr. vyskladnění obilného sila s motorem uvnitř

Doporučení pro umístění motoru

Doporučujeme zvolit venkovní umístění motoru, aby nedocházelo k nebezpečnému hromadění plynů v případě požáru a aby byl motor snadno dostupný pro případ opravy či údržby. Pokud se rozhodnete motor umístit uvnitř sila, musí být v ATEX provedení, aby splňoval bezpečnostní normy.

Tento krok je pro zajištění bezpečného a efektivního vyskladnění sila nezbytný.

skladovací sila na obilí - poloha motoru na vyskladňovacím zařízení - venku
Obr. motor vyskladnění vně sila, ZD Korolupy

 

Od pozinkování po odtahové ventilátory: jak vybrat dodavatele obilných skladovacích sil

Pořízení nového skladovacího sila je významnou investicí. Kvůli bezpečnosti a kvalitě skladovaného zboží je nezbytné věnovat pozornost všem jeho částem. Kromě pozinkování, střechy, schodiště, dveří a podlahy je nutné zaměřit se také na ventilátory a motory. Je důležité zvolit kvalitní skladovací silo s certifikací dle platných norem, aby byla zajištěna maximální ochrana před požáry a jinými riziky.

Výběr dodavatele: klíčové komponenty a cenová nabídka

Zcela zásadní je výběr dodavatele, který nabízí všechny tyto klíčové komponenty a zahrne je už do první verze cenové nabídky. Jen tak zabráníte tomu, abyste později v průběhu procesu platili neočekávané výdaje.

Co očekávat od kvalitního dodavatele

Kvalitní dodavatel je schopen nabídnout širokou škálu velikostí a konfigurací sil, aby vyhověl vašim specifickým potřebám. Měl by vám také poskytnout odborné vedení a poradenství, aby vám pomohl vybrat pro váš provoz to správné silo. Kromě toho by se měl zavázat k poskytování kvalitního zákaznického servisu a zajistit, že vaše silo bude správně nainstalováno a udržováno.

Až tedy budete připraveni na nákup jednoho nebo více skladovacích sil obilí, ujistěte se, že jste vybrali dodavatele, který se zavázal poskytnout vám nejkvalitnější dostupná řešení. Se správným silem a dodavatelem si můžete být jisti, že vaše obilí bude dobře chráněno a zabezpečeno po mnoho let.

Pamatujte, že investice, kterou dnes vložíte do kvalitního skladovacího sila, se vám v budoucnu vyplatí, protože vaše obilí zůstane v bezpečí.

Závěr: komplexní přístup k výběru skladovacích sil

Celkově lze říci, že při výběru dodavatele skladovacích sil je zásadní upřednostnit nejen kvalitu materiálů, ale i komplexní funkce a služby. Také ty mohou významně ovlivnit životnost, bezpečnost a efektivitu vaší investice. Jak jsme popsali v těchto článcích, správné pozinkování skladovacích sil, vyztužené střechy, schodiště, velké dveře, provzdušňovací ventilátory se správným výkonem a odsávací ventilátory s certifikátem ATEX – to vše hraje zásadní roli při zajištění maximální ochrany a dlouhé životnosti vašich skladovacích sil.

Spolupráce se společností FARMIX

Dále je nezbytné mít dodavatele, který všechny tyto prvky nejen nabízí, ale zahrnuje je už do počáteční cenové nabídky, abyste se vyhnuli pozdějšímu neočekávanému zvýšení ceny. Právě úroveň transparentnosti a snaha o spokojenost zákazníků svědčí o důvěryhodnosti společnosti a pomůže vám učinit informované rozhodnutí.

V neustále se měnícím zemědělském prostředí je zásadní spolupracovat se společností, která rozumí vašim potřebám, nabízí řešení na míru a upřednostňuje vaši spokojenost. Ve společnosti FARMIX důsledně klademe zákazníky na první místo a nabízíme kompletní řešení pro skladování, které splňuje a překonává očekávání. Držíme si svou dobrou pověst v oblasti kvality, dodržujeme normy a dodáváme všechny uvedené důležité komponenty a služby. Jsme zde, abychom vám pomohli se ve všech volbách orientovat. Výběrem FARMIXU si můžete být jisti, že děláte rozumnou investici, která bude vašemu podnikání dlouhodobě prospěšná.

FARMIX: Váš spolehlivý dodavatel kvalitních řešení pro skladování obilí

Výběr skladovacích sil na obilí: průvodce FARMIXU, díl 1.

Výběr skladovacích sil na obilí: průvodce FARMIXU, díl 2.

 

 

 

 

 

Máte zájem o individuální nabídku
nebo se chcete jen poradit?


Napište nám, rádi vám odpovíme.

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zpracováním osobních údajů.