ZPRACOVÁNÍ WEBOVÝCH COOKIES

Analytika a internetová reklama
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která o vás může shromažďovat data za účelem anonymního vyhodnocování návštěvností, a službu Seznam Sklik, která o vás může shromažďovat data za účelem personifikace internetových reklam. Tato data jsou sbírána za pomocí webových cookies, které si výše uvedené služby uloží během vaší návštěvy stránek Farmix.cz do nastavení webového prohlížeče ve vašem počítači nebo v mobilním zařízení.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů
Dovolujeme si Vás informovat s ohledem na účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že jste nám jako náš smluvní partner poskytl Vaše osobní údaje, které budeme jako správce zpracovávat. Abyste věděli vše, co se tohoto zpracování týká, přečtěte si následující informace:

Společnost FARMIX a. s. se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?
Shromažďujeme výhradně údaje nám doručené prostřednictvím kontaktního formuláře za účelem komunikace se stávajícími i potencionálními zákazníky.

S kým sdílíme vaše údaje?
Naše společnost je oprávněna za podmínek stanovenými obecný nařízením o ochraně osobních údajů předávat vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování příjemcům. Takovými příjemci mohou být výhradně osoby či společnosti zajišťují daňovou a účetní agendu. Dalším třetím stranám žádné ze shromážděných dat neposkytujeme.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Dle povahy osobních údajů, maximálně však 10 let.

Jaká máte práva?
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?
Vaše data dál nikomu neposkytujeme.

INFORMAČNÍ POVINNOST REGULOVANÉHO PRŮMYSLU

Jak můžete kontaktovat dozorový orgán?
Úřad pro ochranu osobních údajů
Elektronický kontakt: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
Telefonický kontakt: +420 234 665 111
Písemný kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7.


Máte zájem o individuální nabídku
nebo se chcete jen poradit?


Napište nám, rádi vám odpovíme.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zpracováním osobních údajů.