sklad Farmix

Můžete se spolehnout

Řešení, studie a projekty
posklizňových linek
a skladových areálů zrnin

Vysoce efektivní
plodinám šetrné
technologie

Kompletní technologické celky
pro sušení, čištění a skladování
zrnin a dalších komodit

Renovace stávajících
technologických celků

Náhradní díly
v centrálním skladu
pro střední Evropu

Proškolení obsluhy,
uvedení do provozu
a pozáruční servis