Modernizace posklizňové linky obilí s firmou FARMIX

S firmou FARMIX jsme naplánovali v roce 2017 modernizaci posklizňové linky obilí v několika etapách. Již žně 2018 proběhly na nové sušičce obilí NECO 1690 vyrobené v USA. Tato technologie předčila naše očekávání, proto byla v následujících letech pořízena nová čistička zrnin a vyměněny staré dopravníky za nové. Firma FARMIX nám také opravila střechu posklizňové linky obilí a příjmové koše. Za nejdůležitější v naší spolupráci s FARMIXEM považuji zejména záruční a pozáruční servis. V období žní jsou tady pro nás ve dne, v noci. Ing. Jaroslav Dvořák, předseda představenstva ZOD Kovářov