Reportáž ze semináře v Choustníku 2017

Již od roku 1998 patří společnost Farmix a.s. ke specialistům na posklizňovou úpravu, skladování a výkup obilí. Nabízí nejen kompletní a technologické celky pro sušení, čištění, skladování zrnin a dalších komodit, ale zaměřuje se i na návrhy řešení, studie, projekty posklizňových linek a skladových areálů zrnin. Svým zákazníkům dodáváme také jedinečné sušičky NECO, které jsou nejúspornější na trhu. O jejich přednostech (a nejen to) se mohli přesvědčit účastníci semináře „Nové technologie v posklizňové úpravě a skladování obilovin v USA a Evropě“, který proběhl poslední únorový den v Táboře.

Účastníci semináře se sešli v areálu zemědělského družstva ZOD Podhradí – Choustník v Budislavi, kde s úspěchem využívají sušičku NECO 1690. Realizace zde proběhla ve dvou etapách – první se uskutečnila již v roce 2014, kdy byla kromě sušičky nainstalována i zrnová pumpa HUTCHINSON 6″ a čistička obilí PVT1020. Náležitou modifikací prošly také dopravní cesty. V loňském roce pak proběhla druhá fáze, jenž spočívala v dodání a namontování celoroštové podlahy MFS do čtyř silových zásobníků. Se sušičkou jsou v Budislavi maximálně spokojeni, což přítomným potvrdil přímo zdejší ředitel Ing. Jaroslav Kazda. Počasí v den akce bylo téměř arktické, teploty klesaly více jak 15 °C pod bod mrazu. Pro názornou demonstraci sušičky v praxi však podmínky naprosto ideální, jelikož ani takovéto klimatické parametry – kdy se většina běžných sušiček obilí potýká s problémy pramenícími v namrzlých sítech – neovlivní precizní výkon sušiček NECO. Důvod je prostý – nemají síta a tedy ani komplikace s nimi související…

Po prohlídce budislavické sušičky pokračoval program vlastním seminářem v prostorách táborského hotelu Dvořák. Zástupce FARMIX a.s. v USA, pan Lee Case, byl prvním přednášejícím semináře. Pohovořil o přednostech celoroštových podlach v obilních silech. Správné provzdušňování sila je nezbytné, zejména kvůli udržení optimální vlhkosti, jenž má na kvalitu zrna největší vliv. Během skladování ječmene či ovsa po dobu maximálně 6 měsíců, by se vlhkost obilí měla držet na úrovni 14 %, při delším uchování by pak neměla přesáhnout 13 %. Kvalitu zrna může zlepšit i chlazení, které navíc dokáže zredukovat náklady na sušení o 10 až 15 %.

Následovala další poutavá videoprojekce, tentokráte zaměřená přímo na sušičky NECO. Důvodů, proč by se měli zemědělci a zpracovatelé rozhodnout právě pro tuto technologii je mnoho. K nejpádnějším argumentům však patří velmi tichý lamelový radiální ventilátor, který dokáže i při nízkých otáčkách motoru zajistit silné proudění vzduchu. Sušička je řešena tak, že v ní nedochází k poškození zrna (praskání zrn, snížení obsahu bílkovin v obilovinách, pokles klíčivosti, redukce množství oleje z olejnin apod.) v důsleku přehřátí a následného prudkého ochlazení v chladící zóně. K dalším přednostem patří již zmiňovaná absence sít, z čehož plyne nejen odpadnutí výměny sít pro různé velikosti zrn, ale také nedochází ke změně proudění vzduchu při čištění sít, ani není nutná odstávka kvůli jejich údržbě. Benefitem je i modulární systém konstrukce sušičky, jenž je stavebnicový, a díky tomu lze jednoduše rozšířit a zvýšit výkon přidáním pater a ventilátorů s hořáky. Samozřejmostí je osazení sušičky vstupním a výstupním vlhkoměrem, teplotními čidly a ovládacím panelem s dotykovým PLC displejem a s kontrolním systémem Commander, který řídí a zaznamenává proces sušení.

Následovala prezentace dalšího představitele společnosti AGI, pana Lee Goldhorna, jenž podrobněji představil přednosti bezsítových sušiček obilí. Kromě avizované modulární koncepce, oceňují uživatelé i snadnost instalace, spolehlivost, bezpečnost, pružnost provozu a plnou automatizaci. Obsluha má stoprocentní kontrolu díky volitelné vzdálené správě sušičky. Za zmínku určitě stojí i mimořádná energetická efektivnost a vůbec nejlepší kontrola vlhkosti obilí na trhu. Sušička v inovativním designu je ideální pro mnoho plodin včetně řepky, ječmene, pšenice, slunečnice a kukuřice.

O možnostech dotací z OP PIK (Operační program podnikání a investice pro konkurenceschopnost) pohovořil Ing. Aleš Kudláč. Právě v rámci tohoto programu lze získat podporu i na výměnu sušičky obilí. Žádat mohou fyzické i právnické osoby, zemědělští podnikatelé a družstva. Základním předpokladem pro výměnu posklizňové linky v rámci výzvy je, aby žadatel měl stávající posklizňovou linku, kterou využívá a mít uzavřená alespoň dvě účetní období.

Jedna z přednášek byla věnována také představení společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o. v podání Mgr. Vladimíra Mráze. Zmínil zejména možnost využití pivovarského mláta, jakožto hodnotného krmiva, které v čerstvém i sušeném stavu podporuje zdravotní stav hospodářských zvířat a tvorbu mléka u dojnic. Společnost Mráz Agro CZ je vůbec největším českým dodavatelem mláta. K zahraničním vystupujícím patřil i Dr. Josip Daud, DVM z Chorvatska, který  představil produkt NutriBos. Jedná se o chráněnou močovinu určenou pro zkrmování přežvýkavcům. V bachoru se rozpouští až 12 hodin a mikroorganismy v předžaludku tak mohou tento cenný zdroj dusíku dobře využít.

Semináře se zúčastnilo množství hostů ze zahraničí, nechyběli zástupci společnosti AGI z Belgie,Francie a Kanady. Z Chorvatska přicestoval Dr. Josip Daud, DVM, který představil produkt Nutri-Bos. Jedná se o chráněnou močovinu určenou pro zkrmování přežvýkavcům. V bachoru se rozpouští až 12 hodin a mikroorganismy v předžaludku tak mohou tento cenný zdroj dusíku dobře využít.

Závěr semináře byl opět věnován možnostem dotací. Ing. Václav Včelák ze společnosti AGROTEAM CZ zmínil příležitosti získání podpory v letošním roce. Jak pan inženýr upozornil, v rámci podzimního kola PRV lze žádat o podporu týkající se zpracování komodit, ovšem ne skladování. Na sušičky obilí tedy šance získat dotaci v tomto ohledu existuje.

V průběhu semináře zazněla velmi podnětná myšlenka – bohužel, často vycházející z praxe: „Jakmile dosáhne obilí zralosti, může u něj nastat už jen jedna věc, a sice zhoršení kvality.“ Ti, kteří se rozhodnou pro spolupráci se společností Farmix, se však tohoto scénáře obávat nemusí.

Máte zájem o individuální nabídku
nebo se chcete jen poradit?


Napište nám, rádi vám odpovíme.

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zpracováním osobních údajů.