ZOD Předslavice (Čepřovice)

I. etapa, realizace 2013, 2x obilné silo, průměr 10,7 m, V – 1100 t/silo 1x trychtýřové silo, dopravní cesty, čistička obilí (100t/hod předčištění, 50 t/hod čištění)

II. etapa, realizace 2017, sušička obilí NECO 1690, dopravní cesty