ZOD Podhradí-Choustník, (Budislav)

1. etapa rok 2014 – nainstalována sušička obilí NECO 1690, zrnová pumpa HUTCHINSON 6“, čistička obilí PVT1020, dopravní cesty

2. etapa rok 2017 – do stávajících 4 silových zásobníků dodaná a namontovaná celoroštová podlaha MFS