Kontinuální sušičky NECO

 

Sušička NECO

Sušička obilí a zrnin NECO využívá k sušení proudění vzduchu speciálního lamelového radiálního ventilátoru, který dokáže při nízkých otáčkách motoru zajistit silné proudění vzduchu. Na svůj výkon je velmi tichý.

Sušička NECO

Nedochází k poškození zrna v důsledku přehřátí a následnému prudkému ochlazení v chladící zóně (praskání zrn, snížení obsahu bílkovin v obilovinách, snížení klíčivosti, snížení množství oleje z olejnin apod.).

Sušička NECO

Sušička nepoužívá žádná síta, tzn. - žádná výměna sít pro různé velikosti zrn, žádná změna proudění vzduchu při znečištění sít, žádná odstávka kvůli vyčistění.

Modulární sušička NECO

Systém stavby sušičky je modulární, stavebnicový, proto je zde možnost jednoduchého rozšíření a zvýšení výkonu sušičky přidáním pater a ventilátorů s hořáky.

Systém klapek sušiček NECO

Systém klapek umožňuje rozdělit proudění studeného a ohřátého vzduchu.

ovladač sušičky NECO

Sušička je osazena vstupním a výstupním vlhkoměrem, teplotními čidly a ovládacím panelem s dotykovým „PLC“ displejem a s kontrolním systémem COMMANDER i v českém jazyce.

Parametry NECO 1690

NECO 1690 je nejvíce využívanou sušičkou obilí NECO v EU

  • modulární
  • snadná instalace
  • spolehlivé a bezpečné
  • pružný provoz
  • plně automatické
  • nejlepší kontrola vlhkosti na trhu
  • energeticky efektivní
  • žádná síta
  • topné médium ekologický provoz na zemní plyn nebo propan
  • možnost využití odpadního tepla např. z bioplynové stanice

Propanové hospodářství a rozvod propanu (plynovod)

 

Topné médium

Součástí dodávané technologie – sušičky obilí je zařízení zplyňující kapalný propan, proto není potřeba vybudovat výparníkovou stanici.

Rozvod propanu (plynovod)

Plynovod začíná u hlavních uzávěrů za regulací tlaku plynu na nádržích a končí u sušičky obilí. Propojení se sušičkou se provádí pružně tlakovou hadicí.

Nádrže propanu

Kapalný propan je skladován pod tlakem v nadzemních nádržích. Nádrže jsou válcové, tlakové, ocelové nádoby uložené nad zemí ve vodorovné poloze. Výbava nádrže je provedena v souladu s požadavky normy pro tlakové nádrže stabilní – ČSN 69 00 10. Každá nádrž je uložena na betonových základových patkách, případně na panelech. Kotvení nádrží v patkách či panelech je provedeno kotevními šrouby. Plnění nádrží je prováděno hadicí z autocisterny. Uzemnění nádrží a stáčecího místa je provedeno v souladu s ČSN 34 13 90 a ČSN 33 20 00 – 5 – 54

Počet propanových stanic 1
Počet skladovacích nádrží ve stanici 4 ks (2ks)
Celková skladovací kapacita cca 8 400 kg (4 x 2 100 kg)
Objem zásobníků ve stanici cca 20 m³