Dopravník Hutchinson

Dopravníky obilí

Dodáváme vynikající a prověřené stacionární i mobilní dopravníky firem HUTCHINSON.

Šnekový dopravník HUTCHINSON

 • Používá se na dopravu sypkých materiálů, krmných směsí, obilí v horizontální i šikmé poloze.
 • Je kruhového nebo žlabového tvaru.
 • S příjmovým košem, násypkou nebo s vybíracím konektorem.
 • Výkon 5 – 270 t/hod.

Pásový dopravník

 • Učený k dopravě sypkého nebo kusového materiálu, do 20 – 25° sklonu hladký pás a nad 25° sklonu – krabičkový pás (až do úhlu 45°).
 • Vynikají šetrností k dopravovanému materiálu.

Redlery (řetězové dopravníky)

jsou určeny pro vodorovnou nebo šikmou dopravu sypkých suchých hmot. Dopravním elementem je dopravní řetěz vybavený lopatkami či korečky, který klouže po dně žlabu. Výkon na obillí 20 – 473 t/hod. Dělí se na:

 • Rovný
 • Zalomený
 • Vyprazdňovací rovný (košový)
 • Vyprazdňovací zalomený (košový)
 • Obousměrný
 • Bezezbytkový

Obilní pumpa (Grain pump)

Obilní pumpa, někdy také označovaná jako obilní smyčka (grain loop), je osvědčená dopravní technologie vyráběná firmou Hutchinson v USA. Jedná se o systém spojených válcovaných ocelových trubek, které pomocí rohových segmentů tvoří uzavřený okruh. Dopravovaný materiál je unášen pomocí plastových kruhových unašečů, připevněných na pevném řetězu. Jedná se v podstatě o kruhový redler. Pro pohon se používají dva motory a nebo jeden motor. Vpády a výpady je možno volit libovolně podle potřeby. Tento systém je jednoduchý, šetrný k přepravovanému materiálu, má vysoký výkon, je spolehlivý a cenově velmi zajímavý. Toto řešení doporučujeme pro skladování v silech v zemědělství a nebo pro naskladňování halových skladů. Pro naskladňování i vyskladňování je použito jednoho dopravníku. Obilní pumpa může být navržena pro následujícími použití:

 • Rychlé naskladnění možné také přímo z kamiónů, návěsů apod.
 • Rychlé vyskladnění (z jednoho nebo více míst)
 • Otáčení obilí ve skladu
 • Snadné zařazení operací jako sušení, čištění, šrotování do technologie (zařazení mezizásobníku)
 • Snadné rozšiřování systému
 • Možno zařadit dlouhou řadu sil do systému
 • Možno kombinovat s tradičními způsoby dopravy
 • Snadná automatizace systému

*) Pro čisté, suché, neabrazivní obilí

Velikost (palce) 6” 8” 10” 12” 16”
Velikost (mm) 15,2 20,3 25,4 30,5 40,6
Maximální výkon (t/hod)* 55 110 165 270 490-545
Otáčky pohonu (ot./min) 124 94 94 83 63
Rychlost řetězu (m/min.) 99 99 99 122 122
Tloušťka stěny, pozink. (mm) 2,66 2,66 2,66 3,43 4,5
Tloušťka unašeče  (UHMV) 3/8” 3/8” 1/2” 5/8” 5/8”
Průměr hřídele (mm) 38 51 76 87 různé
Počet zubů kola 12 16 16 22 19
Dopravní řetěz 81X 81XHH 81XHH 81XHH WH124
Potřebný výkon el. motoru dopravníku
(pro pšenici měrná hmotnost 720kg/m3) na metr svisle
0,48 0,85 1,2 1,8 3,3
na metr vodorovně 0.12 0.19 0.27 0.44 0.73
Hmotnost trubkového dopravníku (kg/m)
Prázdný
14,9 17,9 22 35,7 68,4
Plný pro 720kg/m3 28,3 41,7 59,5 89,3 198

Další informace zde