Setkani-zemedelcu-v-Choustniku-1

Setkání zemědělců v Choustníku

Setkání zemědělců v Choustníku pořádané firmou Farmix a.s. a JK Machinery.

Prezentace, prohlídka zrekonstruované posklizňové linky, nové sušičky obilí NECO 1690 a nové čističky obilí českého producenta a lídra na našem trhu JK Machinery.