FARMIX-mailova pozvanka na seminar (1-2019)

Pozvánka na seminář Nové technologie v posklizňové úpravě a skladování obilovin v USA a Evropě

Zveme Vás na každoroční seminář pořádaný naší společností, tentokrát ve spolupráci se společnostmi DOTIN s.r.o. a SCHAUMANN ČR s.r.o. Seminář se koná 27. února 2019 v Congress hotelu Dvořák v Táboře. Pro zájemce nabízíme prohlédnutí sušičky obilí NECO 1690 v zemědělském areálu ZOD Podhradí – Choustník v Budislavi, PSČ: 392 01. Naši technici budou na místě, aby vás blíže seznámili s těmito sušičkami a přesvědčili vás o tom, že investice do sušičky NECO se vyplatí.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailovou adresu: farmix@farmix.cz nebo telefonní číslo 602 623 132 (Petra Kašpírková) nejpozději 7 dní předem.

Nové technologie v posklizňové úpravě a skladování obilovin