Posklizňová linka Sušany u Mostu – 2. etapa

II. etapa, červen 2018.
2x obilné silo MFS, průměr 14,63 m, 2300 t/1silo.