Akce

IMG_0026

Seminář technologie posklizňových linek 27. 2. 2019

Dne 27. 2. 2019 pořádala naše společnost ve spolupráci s DOTin s.r.o. a SCHAUMANN ČR s.r.o. seminář „nové technologie v posklizňové úpravě a skladování obilovin v USA a Evropě. Všem zúčastněným děkujeme. Níže přinášíme reportáž, která seminář dokumentuje.
Celý článek