Setkání zemědělců v Choustníku

Setkání zemědělců v Chroustníku pořádané firmou Farmix a.s. a JK Machinery. Prezentace, prohlídka zrekonstruované posklizňové linky, nové sušičky obilí NECO 1690 a nové čističky obilí českého producenta a lídra na našem trhu JK Machinery.

SaveSave